Oferta

Należąca do naszej spółki linia produkcyjna zapewnia produkcję następującego asortymentu towarów gotowych:


Piasek płukany o uziarnieniu 0 – 2 mm


Piasek, który wykorzystywany jest w budownictwie, musi spełniać określone kryteria. Pod uwagę bierze się zawartość krzemienia. Im jest go więcej, tym korzystniej. Znaczenie ma także wielkość ziaren, ważne jest by nie przekraczały średnicy 2 milimetrów. Towar produkujemy w jak najwyższej Normie, co potwierdzają badania laboratoryjne (np. krzywa przesiewu).

Żwiry budowlane o uziarnieniu 2 – 8 mm, 8 – 16 mm oraz 16 – 31,5 mm

Żwiry okruchowa skała osadowa o luźnej postaci, złożona z otoczaków o śred-nicy większej niż 2 mm, do nawet kilku centymetrów. W budownictwie żwirem nazywane jest kruszywo naturalne o frakcji od 2 mm do 63 mm. Żwir może być pochodzenia m.in. morskiego, rzecznego, jeziornego, polodowcowego. Jego ziar-na są zwykle zaokrąglone. Żwir zalicza się do skał osadowych okruchowych, ponieważ zbudowane są z drobnych okruchów, które oddzieliły się od innych skał. Gdy ziarna te nie są zlepione spoiwem, są to skały okruchowe luźne. Żwir używany jest jako składnik betonów towarowych oraz jako materiał do podbu-dowy dróg, a także jako wsad do mas bitumicznych i czasem nawierzchni. Naj-częstszym sposobem jego użycia jest produkcja wszelkiego rodzaju zapraw bu-dowlanych i betonów. Kruszywa wykorzystuje się także podczas budowy dróg, w przemyśle chemicznym czy jako środek ścierający podczas obróbki wielu materiałów.

W sprzedaży posiadamy również:

• nadziarno poprodukcyjne – żwir w frakcji 32 – 63 mm
piaski zasypowe drobno-frakcyjne (niesortowane)

W budownictwie zwraca się przede wszystkim uwagę na to, czy piasek nadaje się do murowania i produkcji betonu. Jeśli nie, mamy do czynienia z piaskiem zasypowym.
Do czego stosuje się ten rodzaj kruszywa, skoro nie nadaje się on do murowania? Najczęściej wykorzystuje się go do prac polegających na wyrównywaniu terenu oraz obsypywaniu i zasypywaniu fundamentów. Dobrze spisuje się on także przy zabezpieczaniu kładzionych w wykopach rur i kabli.

• oraz pospółkę.

Wszystkie ww. towary mogą zostać przez nas dostarczone we wskazane miejsce z wykorzystaniem samochodów ciężarowych ze skrzyniami samowyładowczymi. Chętnie podejmujemy się również szeroko rozumianych prac ziemnych z dodatkowym udziałem sprzętu budowlanego oraz wykonujemy usługi transportowe przy udziale ciągników siodłowych z różnego typu naczepami.Asortyment Zdjęcie Deklaracja właściwości użytkowych Spełnia wymagania normy
Piasek płukany NOW/1/19
NOW/2/19
PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 13043:2004/Ap1:2010
Żwir 2-8 mm NOW/3/19 PN-EN 12620+A1:2010
Żwir 8-16 mm NOW/4/19 PN-EN 12620+A1:2010
Żwir 16-31,5 mm NOW/5/19 PN-EN 12620+A1:2010
Piasek zasypowy PN-B-02480:1986

Szybki Kontakt
660 736 023
696 770 398