Jakość towarów, Certyfikaty

Strona główna » Certyfikaty
JAKOŚĆ JEST NAJWAŻNIEJSZA

Nasze certyfikaty


Wieloletnia obecność naszej firmy na rynku krajowym jest dowodem wysokiej jakości naszych produktów oraz wyrazem zaufania naszych Klientów.

Na skutek zmiany przepisów związanych z wstąpieniem Polski do struktur Unii Europejskiej, wzrostu świadomości projakościowej, jak również pragnąc zwiększyć zadowolenie naszych Klientów, zdecydowaliśmy o wprowadzeniu Systemu Fabrycznej Kontroli Produkcji w oparciu o normy:

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu,

PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 Kruszywa do mieszanek bitumicznych – w systemie oceny 2+,

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym,

PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy – w systemie oceny 4.

W świetle tego kadra firmy zobowiązuje się zapewnić niezbędne zasoby dla prawidłowego działania Systemu Fabrycznej Kontroli Produkcji, natomiast cała załoga pragnie poświęcić swój wysiłek ciągłemu doskonaleniu wszystkich procesów będących przedmiotem działalności firmy, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji i obsługi klienta. Naszym celem jest oferowanie Klientom wyrobów o stałej, wysokiej jakości, będącego odzwierciedleniem Jego wymagań i oczekiwań. Jakość oferowanych towarów gwarantuje cotygodniowa kontrola produkcji, którą prowadzi dla nas niezależna firma PPH Kombud z Częstochowy (laboratorium budowlane). Wyniki badań porównywane są z założeniami katalogu Polskiej Normy, a ich zbieżność potwierdzana jest Deklaracją Właściwości Użytkowych przy każdorazowej transakcji z odbiorcami kruszyw.


Pobierz najnowsze certyfikaty:

Masz do nas jakieś pytanie?
Skontaktuj się z nami!

(+48) 696 770 722


Skontaktuj się
WYCENA