Oferta

Strona główna » Oferta
CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ?

Poznaj naszą ofertę


Obecnie prowadzimy działalność niemalże na 20 hektarach obszaru objętym koncesjami na wydobywanie kopalin metodą odkrywkową. Prace wydobywcze, ze względu na specyfikę złoża prowadzone są na dwóch poziomach:

część „sucha” (nad lustrem wody gruntowej)

– pozyskiwanie urobku odbywa się metodą przedsiębierną przy użyciu ładowarek kołowych i samochodów cię-żarowych ze skrzynią samowyładowczą

część „mokra” (spod lustra wody)

– metodą podsiębierną przy użyciu Koparki gąsienicowej podsiębiernej oraz w znaczącej części z zastosowaniem pogłębiarki ssącej – nawet do głębokości 12 metrów spod lustra wody.

Dalsza działalność firmy to uszlachetnianie pozyskanego urobku: przesiewanie, płukanie i rozfrakcjonowanie. Następuje to przy użyciu zespołu przesiewaczy z kurtyną wodną oraz urządzeń towarzyszących: odwadniacz, płuczka mieczowa i szereg przenośników taśmowych. Wyżej wymienione procesy są stale objęte dużą kontrolą naszych pracowników pod kątem prawidłowości realizacji założeń jakościowych i ilościowych. Gotowe produkty składowane na miejscach magazynowych przeznaczone są do bezpośredniej sprzedaży.

NASZE TOWARY

Co oferuje nasza firma?


Należąca do naszej spółki linia produkcyjna zapewnia produkcję następują-cego asortymentu towarów gotowych:

Piasek płukany o uziarnieniu 0 – 2 mm

Piasek, który chcemy bezpiecznie wykorzystywać w budownictwie, musi spełniać określone kryteria. Pod uwagę bierze się przede wszystkim zawartość krzemionki. Im jej więcej, tym korzystniej. Znaczenie ma także wielkość ziaren. Dąży się do tego, by nie przekraczały one średnicy 2 milimetrów. Aby uzyskać tak dokładne parametry, przesiewa się piasek przez specjalne sita. Jeżeli proces ten przeprowadzany jest na mokro, to mamy do czynienia z piaskiem płukanym. Jeśli przesiew następował na sucho, to piasek określa się mianem sucho sianego. Piasek płukany stosuje się przy produkcji betonu i galanterii betonowej oraz przy uzyskiwaniu zapraw murarskich. Jest to jeden z podstawowych surowców budowlanych.


Żwiry budowlane o uziarnieniu 2 – 8 mm, 8 – 16 mm

Żwiry okruchowa skała osadowa o luźnej postaci, złożona z otoczaków o średnicy większej niż 2 mm, do nawet kilku centymetrów. W budownictwie żwirem nazywane jest kruszywo naturalne o frakcji do 63 mm. Żwir może być pochodzenia m.in. morskiego, rzecznego, jeziornego, polodowcowego. Jego ziarna są zwykle zaokrąglone. Żwir zalicza się do skał osadowych okruchowych, ponieważ zbudowane są z drobnych okruchów, które oddzieliły się od innych skał. Gdy ziarna te nie są zlepione spoiwem, są to skały okruchowe luźne. Żwir używany jest jako składnik betonów towarowych oraz jako materiał do podbudowy dróg, a także jako wsad do mas bitumicznych i czasem nawierzchni. Najczęstszym sposobem jego użycia jest produkcja wszelkiego rodzaju zapraw budowlanych i betonów. Kruszywa wykorzystuje się także podczas budowy dróg, w przemyśle chemicznym czy jako środek ścierający podczas obróbki wielu materiałów.

Żwiry budowlane o uziarnieniu 16 - 31,5 mm

Żwir o tej frakcji jest stosowany jako materiał filtracyjny oraz melioracyjny na przykład do wykonywania opasek odwadniających/melioracyjnych wokół domów. Ma również zastosowanie w obsypywaniu rur drenarskich. Doskonale sprawdza się jako materiał dekoracyjny na przykład w ogrodnictwie.


Mieszanki drogowe o uziarnieniu 0 - 31,5mm, 0 - 63 mm

Nadziarno poprodukcyjne – żwir w frakcji 32 – 63 mm (odsiew „na sucho”)

Piaski zasypowe drobno-frakcyjne (niesortowane)

W budownictwie zwraca się przede wszystkim uwagę na to, czy piasek nadaje się do murowania i produkcji betonu. Jeśli nie, mamy do czynienia z piaskiem zasypowym. Do czego stosuje się ten rodzaj kruszywa, skoro nie nadaje się on do murowania? Najczęściej wykorzystuje się go do prac polegających na wyrównywaniu terenu oraz obsypywaniu i zasypywaniu fundamentów. Dobrze spisuje się on także przy zabezpieczaniu kładzionych w wykopach rur i kabli.

Pospółka

Kruszywa recyklingowe: gruz betonowy, ceglany kruszony


Asortyment Zdjęcia Deklaracja właściwości użytkowych Spełnia wymagania normy
Piasek płukany NOW/1/23
NOW/7/23
PN-EN 12620:2002+A1:2010
PN-EN 13043:2004/AP1:2010
PN-EN 13139:2003/AC:2004
PN-EN 13242+A1:2010
Żwir 2-8 mm NOW/2/23
NOW/6/23
EN 12620:2002+A1:2008
Żwir 8-16 mm NOW/3/23
NOW/7/23
PN-EN 12620:2002+A1:2008
Żwir 16-31,5 mm NOW/4/23 PN-EN 12620:2002+A1:2008
Piasek zasypowy PN-B-02480:1986
Żwir żółty 8-16mm NOW/3/23 PN-EN 12620:2002+A1:2008
Żwir żółty 16-31,5mm NOW/4/23 PN-EN 12620:2002+A1:2008
Mieszanka 0-31,5mm 1454-CPR-0227 EN 13242:2002+A1:2007
EN 13450:2002+AC:2004
Mieszanka 0-63mm 1454-CPR-0227 EN 13242:2002+A1:2007
EN 13450:2002+AC:2004CHĘTNIE POMOŻEMY

W czym jeszcze się specjalizujemy?


Wszystkie ww. towary mogą zostać przez nas dostarczone we wskazane miejsce z wykorzystaniem samochodów ciężarowych ze skrzyniami samowyładowczymi. Chętnie podejmujemy się również szeroko rozumianych prac ziemnych z dodatkowym udziałem ładowarek kołowych, koparko-ładowarek, koparek gąsienicowych itp.

Masz do nas jakieś pytanie?
Skontaktuj się z nami!

(+48) 696 770 722


Skontaktuj się
WYCENA
error: Content is protected !!