Recykling budowlany

Strona główna » Recykling budowlany
ISTOTNY ETAP

Recykling materiałów budowlanych


W 2017 roku podjęliśmy działania zmierzające do możliwości świadczenia usług związanych z przetwarzaniem materiałów pochodzących z rozbiórek obiektów budowlanych. Chcąc zapewnić kompleksową obsługę naszym klientom uzyskaliśmy odpowiednie decyzje administracyjne dla prowadzenia tego typu działalności (wystawiamy Karty Przekazania Odpadu)
W związku z powyższym możemy świadczyć usługi w transporcie, zbieraniu i przetwarzaniu tego typu materiałów.
Mobilna infrastruktura sprzętowa pozwala nam wykonywać tego typu usługi nie tylko na naszym terenie – chętnie przyjmujemy zlecenia wykonania usług na terenie klienta.
Oferujemy również możliwość odbioru pozostałości porozbiórkowych – gruz, ziemia – pozyskane w ten sposób surowce przetwarzamy (rozkruszenie i przesiewanie) i udostępniamy w odsprzedaży.


A1

Czarna ziemia
A2

Gruz

Masz do nas jakieś pytanie?
Skontaktuj się z nami!

(+48) 696 770 722


Skontaktuj się
WYCENA
error: Content is protected !!